Quadratum Consultancy is in augustus 1998 opgericht. Quadratum is één van de vier woorden die formeel afgekort kunnen worden met de letter Q. De Q van Quality. Quadratum Consultancy is bedoeld voor hoogwaardig interim management, met de specialisatie op het gebied van inkoop. Het opzetten en het verbeteren van de integrale inkoopfunctie is het doel.

Het kortdurend optimaliseren, het reorganiseren van de bid- en tendermanagement bij bedrijven en organisaties.

Quadratum Consultancy werkt onder andere met het MSU-model, een internationaal inkoopbenchmarkmodel. Met dit model kan de integrale inkoopfunctie voor een gehele organisatie aangeduid worden. Op het moment dat de integrale inkoopfunctie van een organisatie aangeduid kan worden, weet u ook hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Voornamelijk binnen de pubieke sector een belangrijk instrument.

Door de bril van de klant gezien wordt er vaak gedacht dat inkoop een actie is die in opdracht van een manager, projectleider o.d. moet worden uitgevoerd. Dat is de tactische inkoopfunctie. Bij de strategische inkoopfunctie wordt gekeken naar waar de organisatie nu staat, waar de organisatie naartoe kan en hoe de discipline van inkoop hier aan bij kan dragen. Hoe kan de inkoopdiscipline bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de onderneming? Ook op langer termijn.

Geïnteresseerd in Quadratum? Neem een kijkje op de Website. U kunt ook lid worden van de LinkedIn groep.