BIC Improve ondersteunt bedrijven en instellingen op een pragmatische manier bij het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve ondernemersstrategieën. Onze kernactiviteiten richten zich op het versterken van iedere schakel en het optimaliseren van uw individuele waardeketen. Gebruikmakend van de sterke schakels tussen de disciplines: inkoop - aanbesteden - succesvol inschrijven - sales en accountmanagement.


Enthousiaste klantorganisaties zijn overtuigd van de meerwaarde van ons concept, dit is waarmee zij zich onderscheiden in de markt. Deze opdrachtgevers zijn bereid ons bureau te zien als productief verlengstuk van hun organisatie en gaan graag een langdurige samenwerking aan met ons bureau.
  

BIC Improvers zijn praktijkmensen. Zij hebben ervaring, opgedaan bij een breed scala van organisaties in verschillende branches, in functies op directie- en/of managementniveau. Zij vertalen uw werkprocessen naar verschillende modellen van klantorganisaties en richten hier trainingen op in. Uw medewerkers zullen zich hierdoor sneller aan de methodiek van trainen en resultaatgericht werken aan kunnen passen. \


Geïntereseerd in BIC Improve? Neem een kijkje op de website