De arbeidsmarkt is in beweging. Bedrijven maken de flexibele schil dikker en de vaste kern kleiner. Tegelijk kiezen meer en meer professionals voor het werken als zelfstandige.

Het Instituut Flexibilisering Arbeid heeft tot doel onderzoek, kennis en ervaring te delen vanuitde disciplines HRM en Inkoop. Een poging "De stip op de horizon" in te kleuren is het doel.

Geintresserd in Instituut Flexibilisering Arbeid? Neem een kijkje op de Website U kunt ook lid worden van de Linkedin groep