Helpdesk Aanbesteden is een Fullservice dienstverlener en innovatiepartner op het gebied van aanbesteden. Aanbesteden is een complex terrein, waarin menig betrokkene aangewezen is op aanvullende expertise. Helpdesk Aanbesteden fungeert als de kennisbank en dienstverlener rondom het fenoneem aanbesteden. Zowel Europees, Nationaal en Meervoudig Onderhands aanbesteden. Ook het bedrijfsleven
past steeds vaker de inkoopmethode van aanbesteden toe.  

 

Het is de Ambitie van Helpdesk Aanbesteden om betrokkenen rondom aanbesteden, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van de inschrijvende partijen op een hoger aanbestedingsvolwassenheidsniveau te brengen.


Helpdesk Aanbesteden draagt Kennis over, biedt Capaciteit en Producten & DienstenDe Helpdesk fungeert als uw Hulplijn bij aanbesteden, ook bij acute en spoedeisende vragen. Helpdesk Aanbesteden biedt strategisch en praktisch inzicht in de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders zowel vanuit inkoop- als verkoop perspectief.


Geintresseerd in Helpdesk Aanbesteden? Neem een kijkje op de Website U kunt ook lid worden van de Linkedin groep.

In bovenstaand filmpje wordt de meerwaarde voor de eindklant uitgelegd