Wie is John?

Welkom! Mijn naam is John. Ik ben al jaren een veelgevraagd consultant op het vakgebied van Inkoop- Aanbesteden en succesvol inschrijven op aanbestedingen. Theorie en wet- & regelgeving zijn onlosmakelijk verbonden met de praktijk. Ik blijf mij bekwamen op deze gebieden, maar uiteindelijk gaat het om de praktijk. Actief en ervaren binnen de overheid en het bedrijfsleven op de gebieden Inkoop, Aanbesteden, Bid- & Tendermanagement (Sales & accountmanagement).

Rollen als kwartiermaker inzake het opzetten van inkoop- en tenderafdelingen maar ook projectleider bij tientallen aanbestedingen en inschrijvingen op het gebied van schoonmaak, catering, ingenieursdiensten, wmo-hulpmiddelen, ICT, drukwerk, energie, inhuur personeel en Arbo-dienstverlening en complexe werken.

Met mijn gedreven manier van vertellen weet ik de cursist van begin tot eind te boeien.

    

Ondernemend en praktisch ingesteld. Effectief op alle niveaus. Altijd nieuwsgierig, willen leren en begrijpen, zeker ook willen delen en (samen) beter kunnen presteren. Doen en resultaat opleveren is wat mij drijft. Met plezier en veel energie, samen met de organisatie de opdracht te klaren.

Mijn ambitie is om iedereen, waar ik zakelijk gezien mee samenwerk, te laten begrijpen hoe zaken worden gedaan en dat vervolgens optimaliseren met waardecreatie. Ik wil de toegevoegde waarde kunnen aantonen. Tegelijkertijd wil ik dat iedereen met heel veel plezier naar zijn werk kan gaan. 

Alles wat ik doe komt altijd neer op mijn streven om kennis te willen delen.

Gespecialiseerd in:

Waardecreatie, procesoptimalisatie en het verhogen integrale vakvolwassenheid.